CANIM EFENDİM'e Özlem S.A.V.

Canım EFENDİM'e S.a.v.

Nice âşıklar gördüm, nicedir görürlermiş seni 
Sâdık vezirlerinle dolaşırmışsın ümmetini 
Yaralıları ziyarete gelirmişsin Efendim... 
Nerdesin, öldürücü yokuşlarda kaldım; ben yetim.
Ruhânî değilim, nasıl varam huzûr-u yakîne? 
Kader geçit verir mi acep ol Ravza-i Pâkine? 
Ne kadar isterdim, şöyle sancılı bir 'off..' diyeyim; 
Ya sen gelesin imdada, ya da ben göçüp gideyim.
'Hû..' söyler her nefesim; sen ki damarlarımda kansın 
Ciğerlerim kebab olmuş ne gâm!. varsın dünyam yansın! 
Bir başka cânân istemez gönlüm; bağlandım gamzene! 
Vurulmuşum sevda özümden, tutulmuşum Sidre'ne...
Sesini özledim kimsesiz gecelerde; 
Hep ağladım için için; 
Bekledim seneler boyu eşiklerde;
Başımı koydum kurbanlık için;
Ağlıyorsam, sanma ki kırılmışım; kör olur gözüm 
Ofluyorsam, hiç bıkmadım bekçilikten; yanar özüm 
Kırılası kalem!. dilim kurur böyle sitemimden; 
Bîzârım Allah'ım.. benim şikâyetim hep nefsimden. 
Acı yazdım, bir yüz bularak mihnetli şefkatinden 
İncinme, uykusuz gecelerime ver; Raûfsun sen. 
Ne desem ki; çok seviyorum seni, çok.. sevgime ver 
Himmetin olmazsa, kabul etmez beni gökler ve yer. 
Âh bir sarılsaydım boynuna kucak kucak aşkımla! 
Âh bir tutsaydım ellerinden; öpseydim doya doya! 
Öpseydim kadem-i şerîfinden çatlak dudağımla! 
Çökseydim dize ve eriseydim sohbet ocağında!..
İlk aşkım diyemem, lakin aşılmaz aşkımsın inan! 
Çatlarsa bir gün kalbim; 'Ahmedim..' yazsın her damla kan! 
Kesilirken veda sözüm; 'Habîbim..' desin tükensin! 
Zira sen, ölmüş hissiyâtımda açan kardelensin...
Alıver ipimi eline..çek, sür beni ardın sıra!. 
Koşmazsam hâinim; tek, 'Sahibim' sen olduktan sonra. 
Beklerim susuz ekmeksiz, bu kapı senin kapınsa. 
Buyursun Azrâil, varılacak yer senin yanınsa...
Bir Kutlu'nun seccâdesine yüz sürdüm, öyle geldim 
Cennet köyünün toprağını öptüm öptüm de geldim 
Şiir şiir aşkımı kabul eder misin Efendim ? 
Bir kerecik olsun bana da 'Gel!' der misin Efendim?
Canım, Cânânım, Cinânım, Melceim, Mededresânım! 
Lutfet elini Bîçâreye ki sensiz perişânım.